Vybrané reference v oboru klempířství, pokrývačství a izolatérství

Výstavní 6, 8, Brno – kompletní rekonstrukce střešního pláště ploché střechy (folie ALCORPLAN + pozinkované klempířské prvky)

Plotní 8, Brno – oprava sedlové střechy tvrdou krytinou, klempířství a dodávka klempířských prvků

Renneská 33, 35, 37, Brno – rekonstrukce ploché panelové střechy, (folie ALCORPLAN, klempířství a klempířské prvky pozink)

Veveří 67, Brno – rekonstrukce sedlové střechy, pokládka tvrdé pálené krytiny, klempířství a dodávka klempířských prvků

Vlhká 8, Brno – rekonstrukce sedlové a ploché střechy, použita pálená krytina, folie ALCORPLAN

RD Prštice (rekonstrukce) – kompletní pokládka sedlové střechy tvrdou pálenou krytinou, klempířské práce a dodávka klempířských prvků

Skladovací prostory Steinhauser – klempířství a dodávka a montáž klempířských prvků (žlaby a svody)

RD Bráfova 111, Brno (rekonstrukce) – kompletní izolace a zeteplení ploché střechy s dodávkou klempířských prvků titanzinek

Cihelna Modřice, Brno – kompletní izolace ploché střechy včetně zateplení a klempířských prvků

Gorazdova 7, Brno – rekonstrukce ploché střechy, komínových těles a klempířských prvků (dodávka pro TRIFF s.r.o.)

RD Ochoz u Brna (novostavba) – kompletní dodávka střešního pláště včetně dodávky krovu, pokládka tvrdou krytinou

Metodějova 5, Brno – rekonstrukce sedlové střechy po požáru

Veselá 2, Brno – kompletní rekonstrukce ploché střechy střešní PVC fólií Sika 1,5mm

Lidická 17, Brno – kompletní izolace ploché šikmé střechy se ztrávenou a protékající původní živičnou krytinou,  nová izolace živičnými pásy ELASTODECK Special Decor 4mm

Tučkova 32 a Zahradníkova 11-15, Brno – omazání rozpadených střešních pálených hřebenáčů jak v nároží, tak v hřebeni sedlové střechy včetně výměny pozinkovaného odvětrání a střešních lemuvek

ZZM Modřice, Brno – realizace opláštění rozvodů ocelovým eloxovaným plechem a opláštění rozvodny tahokov s rámy

Nerudova 14, Brno – oprava říms a odtokového římsového žlabu pomocí montážní plošiny

a mnoho dalších