Oprava říms a odtokového římsového žlabu pomocí montážní plošiny