Vybrané ukázky z realizací

260220131700

Kompletní realizace ploché střechy – Veselá 2, Brno

Kompletní rekonstrukce ploché střechy včetně střešního pláště výměna krovů, bednění a vrchní izolace střešní PVC folií Sikaplan 1,5 mm.

280220131726

Oprava střechy, Lidická 17, Brno

Kompletní oprava a izolace ploché šikmé střechy se ztrávenou a protékající původní živičnou krytinou,  nová izolace živičnými pásy ELASTODECK Special Decor 4mm.

310720132374c

Rekonstrukce sedlové střechy, Metodějova 5, Brno

Rekonstrukce sedlové střechy s pálenou krytinou - křidlicí po požáru v objektu ul. Metodějova 5, Brno

04012012705

Oprava komínových těles – Dvořákova 3, Brno

Odstranění havarijního stavu - oprava komínových těles na sedlové střeše bytového domu  

060920132519

Omazání hřebenáčů Tučkova, Zahradníkova, Brno

Omazání rozpadených střešních pálených hřebenáčů jak v nároží, tak v hřebeni sedlové střechy včetně výměny pozinkovaného odvětrání a lemovek v objektech Tučkova 32 a Zahradníkova 11-15, Brno.

obrazek 3

ZZM Modřice, Brno – opláštění a tahokov objektu haly

Realizace opláštění rozvodů ocelovým eloxovaným plechem a opláštění rozvodny tahokov s rámy.

190920132567

Oprava říms – Nerudova 14, Brno

Oprava říms a odtokového římsového žlabu pomocí montážní plošiny.